พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,443
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทีี่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้จัด โครการฝึกอบรม การเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ดำเนินการโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
 เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้จัด โครงการฝึกอบรมการเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดำเนินการโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อบต.โพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชนี) ได้สั่งการให้ข้าราชการ พนักงานในส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำโดย นาย กิติพจน์ แสนสิงห์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นาย ชัยชนะ สุยะลา พนักงานราชการ นาย สมบัติ บุญสร้อย ลูกจ้างประจำ นาย ทำนอง สมอ พนักงานราชการ นาย โกศล จันพวง พนักงานราชการ นาย เฉลิมเกียรติ เจริญท้าว พนักงานราชการ นาย สุพรรณ ซึ่งพรม พนักงานฯ  นาย พลัฐวัฒน์ บุญเอื้อ พนักงานฯ ไปร่วมกิจกรรม big cieaning day ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาย เสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
 เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับคดีไม้พะยูงและของกลาง ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
 เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นาย ประสิทธฺพร เสนาสุทธิพร เจ้าพนักงานชำนาญงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบไม้ของกลางและคดี ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยมี นาย จิณะ สามศรี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ และ นาย ศักดิ์สิทธิ์ พลทรัพย์ศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นผู้นำตรวจ และ เวลา 17.00 น. ได้ร่วมต้อนรับคณะ นาย ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน ควบคุม และปฏิบัติการไฟป่า เพื่อรับฟังการบรรยายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
 เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นาย ประสิทธิพร เสนาสุทธิพร หัวหน้าสถานีไฟป่ายอดโดม ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบไม้ของกลางและคดี ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม โดยมี นาย ปราโมทย์ ราตรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมเป็นผู้นำตรวจ
 เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2557 นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ โดยมี  นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้
เมื่อ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ได้ร่วมกิจกรรมประชุมสร้างสรรค์ยามเช้า:Morning Brief ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) 
 เมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นาย รื่นเริง สินน้ำพอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ นาย เกรียงไกร โพธ์งาม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ นาย เฉลิมเกียรติ เจริญท้าว พนักงานราชการ ได้ร่วมงานปลูกป่า โครงการปลูกป่าอาเซียน โดย กองทัพภาคที่ ๒ ณ บ้านเหล่าอินแปลง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
เมื่อ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักยริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ นาย กิติพจน์ แสนสิงห์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นาย ไชยชนะ สุยะลา พนักงานราชการ นาย โกศล จันทร์พวง พนักงานราชการ นาย สุพรรณ ซึ่งพรม บุคคลภายนอก เป็นตัวแทนส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ไปร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้คืนสภาพป่าไม้สมบูรณ์ดั้งเดิม ท้องที่จังหวัดอุบลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกชัน ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลฯ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099