พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,474
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2558 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้จัดโครงการฝึกอบรมการเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการโดย ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้จัด โครงการฝึกอบรมการเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นายอำเภอสังขะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ บ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดศรีสะเกษ
 เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2558 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้จัดโครงการฝึกอบรมการเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 เมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2558 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมปล่อยกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำรายทรัพยากรป่าไม้เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีในสังกัด ร่วมอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เมื่อ วันอังคารที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นาย สมชาย หนูคง หัวหน้าสถานีไฟป่าผาแต้ม ได้ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนบ้านโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้จัด โครงการฝึกอบรมการเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการโดย ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไฮ อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 18-19 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท 
 เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจราชการ สถานีควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ โดยมี นาย ธานี สังข์ศิริคุปต์ หัวหน้าสถานีไฟป่าอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับและนำตรวจราชการในครั้งนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099