พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,450
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 31 มี.ค. 2558 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่เพื่อปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและศูนย์ควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่-วังถ้ำ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ชดเชยตอบแทนคุนค่าของระบบนิเวศ(BCFCM) ดำเนินการโดยสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัดมหาชน
 วันที่ 23 มี.ค 2558 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน และ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยบางทราย
วันที่ 22 มี.ค 2558 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน สถานีควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ สถานีควบคุมไฟป่ายโสธร สถานีควบคุมไฟป่ามุกดาหาร ตามลำดับ
 เมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2558 นาย ประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วม สภากาแฟและประชุมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม สำนักบริหารณ์พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
วันที่ 17 ก.พ. 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หน่วยงานควบคุมไฟป่าในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี โครงการเรดพลัส และโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อบต.นาอุดมและ อบต.นิคมคำสร้อย จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน"ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 บ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดคำขวัญ การประกวดเรียงความ การจัดนิทรรศการ การแสดงบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล และการจัดทำแนวกันไฟ สามัคคีเชื่อมสองตำบล บริเวณภูผาผึ้ง-ภูแผงม้า โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ท้องถิ่น นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ของทั้งสองตำบล กว่า 12 หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในงาน
 วันที่ 13 ก.พ. 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เจ้าหน้าที่สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี ดำเนินการเปิดตัว โครงการ "ประชารวมใจ ปลอดไฟป่า ไร้หมอกควัน ก้าวทันสู่อาเซียน" กับหน่วยงานสื่อมวลชนในท้องถิ่น ณ สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข่าว สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม 
 เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.  นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรณ์ป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.30 น . นาย วิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจเยี่ยม สถานีไฟป่าอุบลราชธานี โดยมี นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย ฉลาด ชาญฤทธิเสน หัวหน้าสถานีไฟป่าอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ 
 เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2558 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้จัดโครงการฝึกอบรมการเสวนา "เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน"ประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยสิงห์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร 

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099