พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,442
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันนที่ 31 มกราคม 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของสถานที่ที่จะใช้จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดอำนาจเจริญและเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หลังจากนั้นเวลา 11.00 น.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิการไฟป่า ร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 กับส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปีงบประมาณ  2554  ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ต.โคมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 นาย ประสงค์ สุวรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ตรวจเยี่ยมและดูการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และติดตามดูการจัดการทำแนวกันไฟของสถานีที่ได้รับ จำนวน 30 กม.ของสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 นาย ปรสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมเปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติด้านการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 (เวลา 14.00 น) นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและดูการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าปีพ.ศ.2555 และดูการจัดทำแนวกันไฟของสถานีที่ได้รับจำนวน 30 กม.ณ สถานีควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 (เวลา 10.30 น.) นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและดูการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าประจำปีงบประมาณ 2555 และดูการจัดทำแนวกันไฟของสถานีที่ได้รับ จำนวน 30 กม.ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลาจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยกำรส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ ดูการจัดทำแนวกันไฟของสถานีที่ได้รับงบประมาณจำนวน 30 กม. ณ สถานีควบคุมไฟป่าสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง          จังหวัด สุรินทร์ 
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมข้าราชการและพนักงานส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมพิธีได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครบ7รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยมีนาย ไพบูลย์ เจริญรัตนะธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 - 1 ธันวาคม 2554 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ต้อนรับคณะของท่าน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะและคณะของกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน (30 พ.ย 54) พื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ณหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน จังหวัดอุบลราชธานี และรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานป้องกันและลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธ.ค 54) คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรเปิดสัมนาค่ายเยาวชนไทยร่วมใจรักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099