พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,441
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
27 เมษายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าช่วยเหลือราษฎร บัานหัวภู หมู่ 7 ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ดับไฟในบริเวณพื้นที่การเกษตรของราษฎร 
วันที่ 27 เมษายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่า บุณฑริก-ยอดมน สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควัน ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  " เยาวชนรักษ์ป่า รักต้นน้ำ" ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
 26 เมษายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ์ที่ 9(อุบลราชธานี) ร่วมกับพระสงฆ์ และราษฎร ชุมชนในพื้นที่ ทำการขุดลอกทำความสะอาดแหล่งกักเก็บน้ำ ในระบบประปาภูเขา เพื่อใช้อุปโภค บริโภค และเป็นการเตรียมกักเก็บและรองรับน้ำในฤดูกาลต่อไป ณ บริเวณป่าชุมชน ภูคำยาง-ภูหมากเค็งฯ  ต.ดงมอน อ.เมือง  จ.มุกดาหาร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดตั้งศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่า(War Room) เพื่อประสานงานข้อมูลข่าวสาร ควบคุมและอำนวยการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร โดยได้จัดให้มีเวรยามประจำ war room เป็นประจำทุกวัน หมายเลขโทรศัพท์ 062-1954099 
วันที่  5 เมษายน  2559 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม  สบอ.9(อุบลราชธานี)       ได้สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้เรื่องไฟป่า และการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบต. ห้วยยาง อ.โขงเจียม  จ. อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน 
 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าพร้อมด้วยสถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน เป็นวิทยากรในกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "อาสาสมัครป้องกันไฟป่า"ประจำปี 2559 ของ อบต.เดชอุดม อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 29 หมู่บ้าน
 25 มีนาคม 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.9 ได้สนับสนุนวิทยากร ในการฝึกอบรม หลักสูตร "อาสาสมัครป้องกันไฟป่า" ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก๊ก ณ ศาลาประชาคมบ้านเป้า ต.เหล่าเสือโก๊ก  อ.เหล่าเสือโก๊ก  จ.อุบลราชธานี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ต่อไป ในการนี้ทางเทศบาลฯได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าเพื่อสนับสนุนการปฏบัติงานดับไฟป่าให้แก่ชุมชนด้วย 
วันที่ 23 ก.พ. 2559 .ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9(อุบลราชธานี) ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน ( จังหวัดอุบลราชธานี-แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ) โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน.....  วันที่ 18 มีนาคม 2559 สถานีควบคุมไฟป่า บุณฑริก-ยอดมน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับชุด อปพร. ตำบลโพนงาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง "การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่"ในการนี้ สถานีฯได้ไห้ความรู้เรื่องไฟป่า,ไฟลามทุ่ง,เทคนิคและวิธีการ ใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
 11 มีนาคม 2559... สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่าและหมอกควันบ้านผาชัน จัดทำแนวกันไฟประชาอาสา บริเวณบ้านผาชัน  ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099