พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,444
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อ วันที่ 24-25 มีนาคม 2555 นาย ไพศาล สถิตวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางมาตรวจราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าพร้อมนาย ประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกัทรัพยากร นาย ธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นาย วิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมต้อนรับ - 23 มีนาคม 2555เดินทางไปดูไม้ของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำผิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ - 24 มีนาคม 2555 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า อุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ประชุมข้าราชการและหัวหน้าสถานีฯทุกสถานีในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ท่าน สว่าง เฟื้องกระแส ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และ คณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักบริหารงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นาย ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และ นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนเข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ทางคณะผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทราบ
 เมื่ิอวันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 08.40 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ออกรายการบอกข่าวเล่าแจ้งทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี พูดคุย เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมคณะ นาย ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ยโสธร และ เวลา 14.30 น. ได้เดินทางเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังวัดยโสธร
 24 กุมภาพันธ์ 2555 "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ณ บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) จ.อำนาจเจริญ โดยมี นาย กำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการจัดงานมีผู้ร่วมงวนประมาณ 500 คน
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วนคณะ นาย ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมาเวลา 10.30 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ และ เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง และเดินทางต่อมาดูความพร้อมการเตรียมจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) จ.อำนาจจริญ
 เมื่่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมคณะ นาย ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโยดโดม  และ เดินทางไปดูงานต่อที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ต่อมาเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริกยอดมน ,ช่องตาอู อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ,สถานีควบคุมไฟป่าอุบลฯ
 เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. เพื่่อเป็นการวางแผนงานและมอบหมายงานให้หัวหน้าสถานีฯในสังกัดทราบ
 เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เป็นประธานในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุมไฟป่าปี 2555 ณ สวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและเจ้าหน้าที่ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099