พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,476
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมส่งกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น  นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้ร่วมชมการจัดนิทรรศการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-16.00 น.ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ณ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 9-11  สิงหาคม 2555  นายไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  พร้อมด้วย  นายประสงค์  สุวรรณโชติ  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด  ได้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา การควบคุมไฟป่า ประจำปี 2555  ณ โรงแรมแกรนด์  พาราไดซ์หนองคาย จังหวัดหนองคาย  เพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า  และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานควบคุมไฟป่าทั้งหมด  
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุุุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมคณะต้อนรับ ท่าน สว่าง เฟื่องกระแสร์ ผู้ตรวจรวชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น.นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นาย ไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธาน
 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ประชุมประจำเดือน ข้าราชการและพนักงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเพื่อหมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานภายในส่วนไฟป่า
 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 55 ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร "โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2555" องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ ในหัวข้อ "การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า" ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมคณะ นาย ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประกอบด้วย 1.สถานีควบคุมไฟป่ามุกดาหาร 2.สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน 3.สวนรุกขชาติดงบังอี่ 4.วนอุทยานดงบังอี่ 5.หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ 6.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(ดงบังอี่)
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดจำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีฯอุบลฯ สถานีฯสุรินทร์ สถานีฯผาแต้ม สถานีฯศรีสะเกษ และ สถานีฯยอดโดม นำกำลังมาทำความสะอาดภายในบริเวร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  9 (อุบลราชธานี)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099