พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,454
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดส่วนฯ ร่วมอวยพร นาย ชาญชัย งามเจริญ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดย ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า และ ทรัพยากรณ์ด้านป่าไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้คุณค่าของธรรมชาติให้ได้มากยิ่งขึ้น ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.อุบลราชธานี (สวศ) คลื่่นความถี่ A.M.711KHz  ทุกวัน อังคาร และ วันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
 วันที่ 5 ธันวาม 2555 นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วย นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) ผอ ส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี่พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และ จุดเทียนชัยมงคล และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมี นาย วันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.00 น. นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ และ ผอ ส่วนทุกส่วน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปปช โดยมี นาย วันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมคณะ นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย วิสูตร อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ นาย วิชัย จรูญธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นาย ธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นาย ธเนศ อัครชิโนเรศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ต้อนรับ นาย ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะ ในการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในท้องที่ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร 
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วย นาย ประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการราชดำริ หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย ข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยฯพณฯพลเอกวิจิตร กุลวณิชย์ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.อุษณากร อมาตยกุล ประธานมูลนิธิราชประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีไฟป่ามุกดาหาร สถานีไฟป่าภูสีฐาน สถานีไฟป่ายโสธร และ สถานีไฟป่าอำนาจเจริญ ให้นำกำลังเข้ามาทำความสะอาดภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 เมื่อวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2555 นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ได้ร่วมคณะ นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย ธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย วิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย ปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนประสานงานพระราชดำริ ตรวจงานหน่วยงานในสังกัดท้องที่จังหวัด มุกดาหาร จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอำนาจเจริญ
 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น . นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ที่บริเวณหน้าบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และ เวลา 14.00 น นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้เข้าอวยพร นาย ชาญชัย งามเจริญ มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ภาพกิจกรรมเจ้าหน้่าที่จากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) สนธิกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ป่าพรุ จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099