พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,436
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมด้วย นาย ธานนธ์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยาน สนบ 9 (อุบลฯ) นาย ปรระวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรส่วน สนบ 9 (อุบลฯ) นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สนบ 9 (อุบลฯ) ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นาย มโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสนธิกำลังและปล่อยกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ภายใต้ชื่อ"ยุทธการพยัคฆ์คำราม"(THE TIGER GROWL MISSION) ร่วมด้วย นาย สมพงษ์ จีราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นาย ยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) นาย ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ผู้อำนวยการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้บัญชาการกองกำลังสุระนารีฝ่ายยุทธการ (ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23 ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอน้ำยืน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัด พื้้นที่อำเภอน้ำยืน ข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบล รวมกำลังพลทั้งหมด 834 นาย 
 เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2556 นาย ชำนาญ เอกวัฒนโชตกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมี นาย ประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนป้องกัน นาย ธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยาน นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นาย ไมตรี สารพัฒน์ แทน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมคณะนำการตรวจ
 เมื่อ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นาย ศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เดินทางมาตรวจเยียม สถานีควบคุมไปปาภูสีฐาน โดยมี นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และ นาย เอนก ชื่นบาลเย็น หัวหน้าสถานีฯ พร้อมด้วยพนักงาน และ ลูกจ้างในสถานีฯ ให้การต้อนรับ
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและสถานีควบคุมไฟป่า สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ได้ร่วมกันจัดงาน "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน" ประจำปี พ.ศ.2556 ณ สถานีควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธาน  
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย สิงขร รักษ์มณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม นาย วิจักร ฐิตะสาร นายก อบต ห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม นาย สิทธิศักดิ์ ทองศรี นายก อบต ห้วยยาง อำเภอโขงเจียม นาย เหลาคำ ขยันการ ผู้ใหญ่บ้านตามุย นาย อินแปลง ทนสู้ ผู้ใหญ่บ้านหนองผือน้อย นาย ธีรเกียรติ์ แก้วใส ผู้ใหญ่บ้านท่าล้ง นาย วรรชิลากร เดชอุดม ผู้ใหญ่บ้านกุ่ม ร่วมบันทึกเทป เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประเด็น เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันป่าผาแต้ม ณ สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัด อุบลราชธานี 
 เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เรียกหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดการวันรณรงค์ฯ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.30 น. นายชาญชัย งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556” ทางรายการ "มองรอบทิศ"  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่่อวันที่ 14 มกราคม 2556 นาย วันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานใน พิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2556 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย ประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกัน นาย วิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนสัตว์ป่า นาย ธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยาน นาย มงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผูอำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2556 และงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 พร้อมด้วย นาย ประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกัน นาย วิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนสัตว์ป่าและศูนย์สาระสนเทศ นาย ธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยาน นาย มงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099