พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,447
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพ้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบนโยบายและพูดคุยแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ที่เรียกบรรจุใหม่ สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จำนวน 12 นาย ณ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมาย ให้ นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (อุบลราชธานี) เป็นตัวแทนของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่อนำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (อุบลราชธานี) และ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี ในกิจกรรมร่วมช่วยกันแพ็คและบรรจุน้ำเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 14-15 กันยายน 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เป็นประธาน เปิดอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านไฟป่า ณ ศูนยปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)โดย มีนาย อาทร บรรทัดจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีฯ ข้าราชการ พนักงานในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้
 เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2556 นาย ไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมผู้ติดตาม ได้ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันและปราบปรามควบคุมไฟป่า สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และร่วมต้อนรับ นาย เสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา โดยมี นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามในสังกัดให้การต้อนรับในการตรวจและติดตามครั้งนี้
กิจกรรม ทำความสะอาด 5ส ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธานี)
 เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และ ข้าราชการในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้เข้าร่วมรับการมอบนโยบายของ นาย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 นาย มโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพืช เป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมนาการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2556 "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า" โดยมี นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดทั้ง 11 สถานีเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ด้วย ระหว่าง วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้นท์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการควบคุมไฟป่า ในแปลงเกษตรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจงานและตรวจติดจามการจ้างฯประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยบางทรายตอนบน
 เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนัักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจงานและตรวจติดตามการจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม และ เวลา 13.00 น. ได้เดินทางต่อไปยัง สถานีควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099