พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,479
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมคนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)
เมื่ิอ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ ข้าราชการและพนักงานในส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลาน สนาม ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 19.00 น.
เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ประชุมซักซ้อมการจัดตั้งเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2557 โดยมีหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพร้อมพนักงาน ทั้ง 11 สถานีเข้าร่วม อบรมในครั้งนี้ โดยมี นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานในการเปิดการ อบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
 เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าโครงการฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ข้าราชการ และพนักงานใน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพนักงานของแผ่นดิน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเสาธง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 เมื่่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทั้ง 11 สถานี และ ข้าราชการในส่วนฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมคณะ นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมเปิด ยุทธการพยัคฆ์คำราม ๕๗ ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นาย สกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้
 เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วน คณะ นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ พนักงานในสังกัด ร่วมงานพระราชธานเพลิงศพ นาย พิพัฒน์ กลางประพันธ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ซึ่งเสียชีวิตจากการประทะกับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 บริเวณภูถ้ำพระ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ณ ฌาปนกิจสถานวัดภูลานหลวง บ้านวัฒนานคร ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นาย สกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ไปร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนี บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านผึ้ง ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักจัดการป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี กรมป่าไม้ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ รวมประมาณ 150 คน
 เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนาวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ นาย กิติพจน์ แสนสิงห์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดส่วนไฟป่า ร่วม คณะ นาย วิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ บ้านกุดกั่ว ตำบล ดอนมดแดง อำเภอ ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เข้าให้คำแนะนำและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานราชการ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า ทุกท่าน ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099