พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,459
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และ งานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 06.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ ทำบุญใส่บาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และ สภากาแฟยามเช้าพร้อมกิจกรรมการแข่งกีฬาภายในสังกัด 
เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีไฟป่าในสังกัด ได้ร่วมการประชุม"บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน"ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
 เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ เป็นประธานในการมอบ อุปกรณ์ดับไฟป่า และ ให้คำแนะนำด้านการสร้างเครือข่ายให้แก่ชาวบ้านแก้งเรือง ในการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ณ บ้านแก้งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยมี นาย ประสิทธิพร เสนาสุทธิพร หัวหน้าสถานีไฟป่าโยดโดม พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสถานีไฟป่าโยดโดม ดูแลการฝึกอบรมในครั้งนี้
 เมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัิติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีไฟป่าในสังกัด ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้เข้าพบ นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่ออวยพร เนื่องด้วยโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
 เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วม งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์
 เมื่อ วันที่ื19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์ดับไฟป่าและให้คำแนะนำในด้านการสร้างเครือข่ายให้แก่ชาวบ้าน บ้านภูเขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ในการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน"
 เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (อุบลราชธานี) ได้เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์ดับไฟป่า รวมถึงให้คำแนะนำในด้านการสร้างเครือข่ายให้แก่ชาวบ้าน บ้านโคกป่งเปื่อย ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน"
เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เป็น ประธานในการมอบ อุปกรณ์ดับไฟป่า และ ให้คำแนะนำด้านการสร้างเครือข่ายให้แก่ชาวบ้าน บ้านหนองแสง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ในการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ณ สถานีควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี 
 เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร ในการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด รุ่นที่ 1" ณ บ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  โดยมี สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม เป็นเจ้าภาพในกานจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099