พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,438
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นาย ประสงค์ สุววรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี ) พร้อมด้วย นาย เอนก ชื่นบาลเย็น หัวหน้าสถานีไฟป่าภูสีฐาน นาย นิวัฒน์ สงมา หัวหน้าสถานีไฟป่ามุกดาหาร นาย ณัฐวุฒน์ จินารัตน์ นาย รื่นเริง สินน้ำพอง ได้เดินทางไป แขวงสะหวันนะเขต บ้านโพนสิม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงมีกิจกรรมที่จะดำเนินการคือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในรูปแบบภาษาลาว การให้ความรู้ด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน แก่ราษฎร นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่และสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับบ้านโพนสิม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2557 นาย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คณะ พร้อมด้วย นาย อมร ต่อเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นาย ศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และ มอบถุงยังชีพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยมี นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมบรรยาย
 เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ โดยมีนาย สมศักดิ์ กันยะมี หัวหน้าสถานีไฟป่าอำนาจเจริญและพนักงานในสถานีฯร่วมให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยม และ ต่อมา เวลา 14.00 น. ได้เดินทางเข้าพบ นาย ชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอชานุมาน เพื่อประสานโครงการ ส่งเสริม ให้ความรู้ "ไฟป่าและหมอกควัน" แก่ประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิด โครงการจัดทำแนวกันไฟแบบประชาอาสา ณ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม บ้านบุ่งอุทัย หมู่ 10 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร พร้อมด้วย นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย นิวัฒน์ สงมา หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ามุกดาหาร ชาวบ้าน นักเรียน ทหารพราน หน่วยงานราชการ ฯลฯ
 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้นำ ข้าราชการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วม โครงการให้คำสัตย์ปฏิญาณและดื่มน้ำสาบาน เพื่อการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ไพร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดย ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้จัดงาน 24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจำกไฟป่าและหมอกควัน โดยมี นาย สุรพันธ์ ดิสมาน รองผู็ว่าราชกานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน โดย นาย ประวัติ ทานะมัย ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วม ด้วย นาย วิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นาย ธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยาน นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ ตำรวจ ทหาร คณะอนุกรรมการด้านไฟลามป่า ด่านสากลวังเต่า (สปป.ลาว) ข้าราชการ พนักงานในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปร่วมต้อนรับ และ ร่วมชมนิทรรศการภายในงาน ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก จังหวัด อุบลราชธานี 
 เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า และ ให้คำแนะนำด้านการสร้างเครือข่ายให้แก่ชาวบ้าน ในการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเขือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" โดยมี นาย เอนก ชื่นบานเย็น หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน ดูแลการฝึกอบรมในครั้งนี้
เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 คณะ วิทยากร จาก ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้บรรยายเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องไฟป่า ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ได้ให้ความรู้ในด้านไฟป่าและมอบ อุปกรณ์ในการดับไฟป่า ให้แก่ชาวบ้าน ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ในการจัดอบรมหลักสูตร"การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน"ของ สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบนฯ
 เมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมปฏิญาณตน และ ปล่อยแถวกำลังพล ตามแผนพยัคฆ์คำราม 57 เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2557 โดยมี นาย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผ่านทาง วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099