พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,472
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
 เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วม พิธีปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้คืนสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบุณฑริก บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นาย เสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมต้อนรับ
เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันไฟป่าในพื้นที่การเกษตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าอยรมประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รปภ และพนักงานประจำฟาร์มกว่า 80 คน โดย รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ สถานีควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานตามโครงการ"ส่งเสริม ให้ความรู้ด้านไฟป่าและหมอกควันแก่ประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2557 ร่วมกับนาย ชัยวัฒน์ ชัยเวชพิศิฐ นายอำเภอชานุมาน โดยได้มีการเชิญชวนผู้นำชุมชน ราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณแนวชายแดน ไทย - ลาว ณ บริเวณจุดผ่อนปรนชายแดน ไทย - ลาว และชาวบ้าน จากบ้านเหล่าหมากหูด บ้านดงดอกไม้ บ้านดงหมากมี่ เมืองไชยภูทอง และ บ้านนาหนองค่า บ้านนาหนองคิ้ว บ้านปากห้วยปรง เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาทำการจับจ่ายซื้อขายที่ตลาดถนนคนเดินยักษ์คุ เมืองชานุมาน บริเวณจุดผ่อนปรนชายแดน ไทย - ลาว อำเภอ ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพบปะพูดคุย และรับฟังการบรรยายความรู้เรื่องไฟป่า ชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า และ ได้ทำการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องไฟป่าในรูปแบบ ภาษาไทย และ ภาษาลาว ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ 200 คน
 เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วม โครงการปลูกป่าอาเซียน โดย กองทัพภาคที่ ๒ และ ภูมิภาคทหารที่ ๔ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าสุรินทร์ โดยมี นาย นริศร์พงษ์ ชำนาญบริรักษ์ หัวหน้าสถานีฯ พนักงาน และ ลูกจ้าง ในสังกัดร่วมต้อนรับ และ เวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปติดต่อประชาสัมพันธ์กับตัวแทนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีกิจกรรมที่จะดำเนินการคือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในรูปแบบภาษาเขมร ณ ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นาย สาธิต พันธมาศ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม พร้อมด้วย พนักงาน ในสังกัด และ ตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้าน ให้การต้อนรับ
 เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ สถานีควบคุมไฟป่าโยดโดม โดยมี นาย ประสิทธิพร เสนาสุทธิพร หัวหน้าสถานีฯ พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัดร่วมต้อนรับ
เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00  นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม รสทป จ.อำนาจเจริญ ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง โดยมีนาย วีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อมาเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่ามุกดาหารและสถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน ตามลำดับ
 เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2557 นาย ประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมสภากาแกเช้า ประชุมประจำเดือน และ ร่วมรดน้ำดำหัว ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099