พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.210.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,471
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
31 ก.ค. 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.9(อุบลราชธานี)พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2559 ณบริเวณทุ่งศรีเมือง  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี 
28-30 ก.ค. 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.9(อุบลราชธานี) จุึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน สบอ.9 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สบอ.9 (อุบลราชธานี) 
1 กรกฎาคม 2559 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมนร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน,หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน และชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลคอแลน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ ณ บริเวณบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ค่าพิกัด 48 p 0553703,1647852 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายประชารัฐ ณ บริเวณบ้านจรัส ม.1 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ร่วมกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อปท. คณะครูและ นักเรียนในพื้นที่ จัดทำฝายประชารัฐ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 29 มิถุนายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว  สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายประชารัฐ ณ บริเวณฐานปฏิบัติการภูถ้ำพระ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ท้องที่บ้านสงยาง ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม "โครงการสร้างฝายประชารัฐ" พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยังยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติงานไฟป่าและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเเข้ด่อนและโรงเรียนบ้านจันลา องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าพร้อมชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน ปลูกหญ้าแฝกสองฝั่งของร่องน้ำ ในท้องที่ห้วยขะยูง. ที่พักสงฆ์ห้วยจันลา ตำบลตำบลโดมประดิษฐ์. อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี    
 21 มิถุนายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ร่วมกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ สร้างฝายต้นน้ำประชารัฐฯ ณ บริเวณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ (ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม) อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี และ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
 21 มิถุนายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน รสทป. เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ ต.โพนงาม และ ต.คอแลน และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้ สร้างฝายต้นน้ำประชารัฐฯ ณ  บริเวณบ้านเจริญชัย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099