พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.193.85
คุณเข้าชมลำดับที่ 509,180
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน "ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด
 24 พ.ย. 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สนับสนุนวิทยากรในหัวข้อ "อันตรายจากไฟป่าและหมอกควัน" ตามโครงการส่งเสริมการควบคุมมลพิษในชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านดินดำ หมู่ที่ 3 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 9 พฤศจิกายน 2559 สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม ปฏิบัติงานให้การศึกษา ความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควัน ณ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธาน
วันที่  25 ส.ค. 2559 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ทสม. จ.สุรินทร์" ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ความรู้เรื่องไฟป่า"รวมทั้งได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่าให้กับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 
วันที่ 24 ส.ค. 59 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร สบอ.9(อุบลราชธานี) สนับสนุนวิทยากร ในกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติป้องกันและควบคุมไฟป่า" ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์นิเวศป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่3 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน 
18 สิงหาคม 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.9(อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันที่ 18-20 ส.ค. 2559) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
วันที่  18 ส.ค. 2559    สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  สบอ.9 (อุบลราชธานี) สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เรื่อง ไฟป่าและสาธิตการใช้เครื่องมือดับไฟป่า ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร รสทป.และอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ซึ่งดำเนินการจัดโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ณ อบต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 
17 สิงหาคม 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.9(อุบลราชธานี) ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก -ยอดมน  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน  โรงเรียน ตชด.บ้านป่าไม้ และเครือข่ายอาสาสมัครแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านเจริญชัย  ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และปลูกไผ่พุง ณ บ้านเจริญชัย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการให้กับเครือข่ายฯและ พัฒนาสมาชิกเครือข่ายฯให้เป็น ทสม. ต่อไป 
8 ส.ค.2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.9(อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื้อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ณ นาคำยอด ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการโดยสบอ.9(อุบลราชธานี) ร่วมกับชุมชนราชธานีอโศก 
5 สิงหาคม 2559 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน หน่วยงานด้านความมั่นคง พัฒนาชุนชน  สถานศึกษาในพื้นที่และผู้นำชุมชน ปฏิบัติงานให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการให้กับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พัฒนาสมาชิกเครือข่ายฯให้เป็น ทสม. รวมทั้งร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี" ณ บ้านโนนน้อย ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099