พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.227.3.146
คุณเข้าชมลำดับที่ 486,392
  หน้าหลัก    หนังสือเวียนย้อนหลัง 
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     2558-04-16
  เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ     2558-04-16
  เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา     2558-04-02
  เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา     2558-04-02
  เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     2558-03-17
  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตในขบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง     2558-03-16
  เรื่อง ข้อหารือการโอนสิทธิ กรณีผู้ได้รับการผ่อนปรนให้อยู่อาศัย ทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3     2558-03-16
  เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557     2558-02-19
  เรื่อง แบบรายงานการดับไฟป่า ฟป.1 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต.ต.57)     2557-10-08
  เรื่อง นโยบายเร่งด่วนเน้นหนักจังหวัดอุบลราชธานี     2557-07-07
  เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงานภายในของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ     2557-07-01
  เรื่อง แนวทางและคู่มือรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างเครือข่ายไฟป่าและหมอกควัน     2557-06-20
  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประเมินผลงาน ของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน     2557-06-20
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์     2557-06-12
  เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า     2557-06-10
  เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควัน และภัยแล้ง     2557-06-10
  เรื่อง ข้อปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)     2557-05-27

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] ต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099