เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 เมษายน 2563
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.188.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,653
  หน้าหลัก    ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด 
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด
 
  แบบฟอร์มคำของบ ปี62     2560-08-04
  ความรู้เรื่อง Hotspot     2559-12-09
  แผนระดมพลดับไฟป่า ปีงบประมาณ 60     2559-12-07
  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์,ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ-2559     2559-04-25
  แบบฟอร์ม การลาพักผ่อน , ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร     2559-04-19
  เอกสารแนวทางการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ปี 2559     2559-01-06
  แนวทางการจัดส่งแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     2558-10-19
  ตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     2558-08-28
  ตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ     2558-08-28
  แบบประเมินพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     2558-08-28
  แบบประเมินพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     2558-08-28
  แบบสำรวจการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559     2558-03-09
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2558(แบบ1,2)     2558-01-13
  แบบติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(แบบฟอร์ม3) ปรับปรุ่งใหม่ล่าสุด 8 ม.ค.     2558-01-08
  รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง วัสดุสถานีควบคุมไฟป่า57     2557-06-30

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099