มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มีนาคม 2563
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.215.182.81
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,018
  หน้าหลัก    ฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
            รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กับการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้น่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงอันตรายและโทษที่เกิดจากไฟป่า วิธีการป้องกันไฟป่ารวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้ป่ามีความรัก หวงแหน ความเป็นเจ้าของป่า ก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาป่า

2. ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า โดยประสานงาน สนับสนุน หรือร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า ดับไฟป่า กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

3. ทำการจัดฝึกอบรมและการจัดเวทีเสวนาควบคุมการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไป

          4. จัดเก็บ รวบรวม สถิติการเกิดไฟป่า และการตรวจสอบข้อมูล Hotspots ทางภาคพื้นดิน

                    5. ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099