ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
 
Web site นี้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่ท่านหรือไม่ ?
ให้
ไม่ให้
 
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 443,693
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์  (Vision)

                บริหารจัดการ  ป้องกันและควบคุมไฟป่า  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธะกิจ  (Mission)

                1. กำหนดแผนปฏิบัติการ  กำกับ  ควบคุม  ดูแล  และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า

                2. ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการควบคุมไฟป่าพร้อมทั้งให้บริการทางวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

 

                3. ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

                4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากต้องการ Link ข้อมูลพื้นฐานผ่าน Internet Explorer (IE) โปรดคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open link (เปิดลิงค์ในแท็บใหม่) 

 

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045 - 311677 ต่อ 211 , 062-1954099